Vážení zákazníci, k datu 9. 12. 2022 rušíme naše pevné linky. Akutální kontaky naleznete na stránce Kontakty

Druhy povrchů u nerezových trubek

Zkratka Druh provedení Vzhled povrchu Poznámka
C1 tvářené za tepla,
tepelně zpracované
1), odokujené
kovově čistý  
C2 tvářené za tepla,
tepelně zpracované
1), mořené
   
f mechanicky nebo chemicky odokujené,
tvářené za studena,
bez tepelného zpracování
kovově lesklý (v důsledku tváření)
podstatné hladší než
v provedení C1 a C2
tvářením se za studena
bez konečného tep. zpracování
se zejména u trubek
s austenitickou strukturou mění
vlastnosti podle stupně přetváření
g tvářené za studena,
tepelně zpracované,
neodokujené
zokujený je vhodné jen pro
takové součásti, které
po dokončení jsou odokujeny
nebo opracovány
h tvářené za studena,
tepelně zpracované a mořené
kovově lesklý,
mořený, hladší než v
provedení C2
 
m tvářené za studena
a tepelně zpracované bez tvorby okují
kovově lesklý,
mořený, hladší než v
provedení C2
 
n2 následně za studena
přetvářené (vyleštěné tažením),
tepelně zpr. bez tvorby okují
kovově lesklý,
mořený, hladší než
provedení h nebo m
zvláště vhodné k broušení a leštění
o broušení kovově lesklý - broušený,
způsob a stupeň broušení
musí být sjednám při objednávce
výchozí stupeň je obvykle h,m nebo n2
p leštění kovově lesklý - leštěný,
jakost a způsob leštění
musí být sjednán při objednávce
výchozí stupeň je obvykle h,m nebo n2